اسکناس 500 فرانک 1994 جمهوری کنگو (جفت بانکی)

اسکناس 500 فرانک 1994 جمهوری کنگو (جفت بانکی)

کد کالا: ج کنگو-04

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

اسکناس 500 فرانک جمهوری کنگو-1994

چاپ کنگو - حرف C

روی اسکناس:

  Zebus, man

پشت اسکناس:

Antelopes

افریقا
جمهوری کنگو
1994
جفت بانکی
تصویر پشت بسیار زیبا
75 در 140

 

در حال بارگذاری...