اسکناس 500 فورینت مجارستان (جفت بانکی)

اسکناس  500 فورینت مجارستان (جفت بانکی)

کد کالا: مجارستان-10

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

اسکناس 500 فورینت مجارستان

 

روی اسکناس:

 Prince Rákóczi Ferenc II

پشت اسکناس :

 Sárospatak castle


جدیدترین اخبار سایت در:

 کانال تلگرام تمبر مانا: manastamp@

اروپا
مجارستان
2008
جفت بانکی
بسیار زیبا
70 در 155

 

در حال بارگذاری...