اسکناس 5000 متیکای 1991 موزامبیک

اسکناس 5000 متیکای 1991 موزامبیک

کد کالا: موزامبیک-10

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

اسکناس 5000 متیکای موزامبیک

روی اسکناس:

Samora Moíses Machel, flag, Monument to the Socialist Vanguard

پشت اسکناس:

 Foundry workers

 

کانال تلگرام اسکناس مانا manabanknote@

افریقا
موزامبیک
1991
نوبانکی-UNC
70 در 144

 

در حال بارگذاری...