تاریخ ارسال: 1394/04/20 اوج بی نظمی شرکت پست

 شاهکار جدید شرکت پست

 

تمبرهای جاری جدید از سری پستی الفبا سایز متوسط!!! در ورق 100 عددی با کیفیت نامناسب توسط چاپخانه دولتی تجدید چاپ شد.

حرف "ص" هر قطعه 5000 ریال

حرف "ب" هر قطعه 10.000 ریال

--------------------------------------------------------------------

چرا اینقدر بی نظمی؟ چه کسی تصمیم میگیرد؟ که مثلا از یک حرف "ص" در یکسال 3 تمبر در سه سایز کوچک، متوسط و بزرگ منتشر شود؟

قبلا هم برای اولین بار در دنیا شاهد انتشار تمبرهای پستی در دو سایز بودیم!

اصلا یعنی چی ؟

ماهی بزرگ - ماهی کوچک!

پل بزرگ - پل کوچک

و حالا الفبای بزرگ - متوسط و کوچک!!angry

لا اقل 32 حرف الفبای فارسی رو به نمایش میگذاشتین 

نه اینکه چند حرف رو تکراری چاپ کنید!indecision

در حال بارگذاری...