تاریخ ارسال: 1399/01/05 بروزرسانی بخش اسکناسهای خارجی

از آغاز سال 1399

اقدام به تغییرات اساسی در بخش اسکناسهای خارجی کردیم

در طرح جدید اسکناسها به تفکیک تک و جفت حذف و بجای آن فقط اسکناس تک قرار دادیم

جهت خرید جفت میبایست 2 عدد اسکناس را انتخاب کنید

(حتی المقدور اسکناسهای جفت ، پشت سریال هستند ...)

در حال بارگذاری...