تمبر رضاشاه معروف به " رتوشه " -ممهور

تمبر رضاشاه  معروف به " رتوشه "

کد کالا: رضا-0702

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

تمبر رضاشاه پهلوی

معروف به "رتوشه"    

تاریخ انتشار:  1307 شمسی (حدود 85 سال قدمت!)

1927 میلادی

چهار رقم از تمبرهای سری سال 1305 با صورت رتوشه شده جدید چاپ شدند.

طرح از مخبر الدوله و گراور از صنیع السلطان میباشد.

در تمبرهای 1 و 2 و 3 شاهی اعداد شاهی نازکتر بطوریکه با دایره تماس ندارد

ولی در تمبر 6 شاهی عدد کلفت تر شده و در تمام تمبرها صورت رتوشه شده و سایه ای بر صورت مشاهده نمیشود.

چاپ : چاپخانه مجلس تهران

 

این سری در4 قطعه منتشر شد:

1- یکشاهی سبز روشن

2- دوشاهی آبی و بنفش

3- سه شاهی سبز زمردی

4- شش شاهی قرمز بنفش

 

--------------------------------

کیفیت : ممهور / مطابق تصویر

نکته: تصویر اسکن شده ، از روی تمبرهای موجود فروشگاه میباشد

و همین تمبرها برای خریدار محترم ارسال میشود.

 

تمبر ایران , تمبر رضاشاه

 

در حال بارگذاری...