تمبر اختصاصی - روز گرگان

روز گرگان

کد کالا: اختصاصی-4006

وضعیت: 

توضیحات کوتاه

نام گرگان با کوچه های تنگ و خانه های دارای سقف سفالی شیب دارش معرف محلات قدیمی چون سرچشمه ،در بنو،سبزه مشهد،دباغان،شیر کش،دوشنبه ای و نعلبندان در بافت سنتی است. بافت سنتی ای که قالبا متعلق به دوران صفویه و زندیه است و یادآور تاریخ چند هزار ساله این سرزمین است. این منطقه تا سال 1316 به نام ایالت استرآباد شناخته می شد و از تاریخ 20 شهریور آن سال به نام گرگان تغییر نام داد[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

 

در حال بارگذاری...