033 تمبر پستی جمهوری - سری پل کوچک

تمبر پستی جمهوری - سری پل کوچک

کد کالا: پستی -1701

وضعیت:  موجود


قیمت: 14,000 تومان

تمبر پستی جمهوری اسلامی

"سری پل 2 - سایز کوچک"

  

تاریخ انتشار:

1390-92 شمسی  (14-2011 میلادی)


 

این سری در 11 قطعه منتشر شد: + (تیراژ)

1-  100 ریال - پل خشتی لنگرود -- (10 میلیون)

2- 500 ریال - پل زمانخان -- (10 میلیون)

3- 800 ریال - پل یعقوبیه اردبیل  -- (؟ میلیون)

4- 1000 ریال - پل خسرو آباد همدان -- (10 میلیون)

5- 2000 ریال - پل طینوج قم -- (؟ میلیون)

6- 3000 ریال - پل خاتون رضوی -- (10 میلیون)

7- 4000 ریال - پل قطور خوی -- (؟ میلیون)

8- 5000 ریال - پل کلانتری ارومیه -- (5 میلیون)

9- 9000 ریال - پل مردوق مراغه -- (؟ میلیون)

10- 10.000 ریال - پل جهان آرا -- (؟ میلیون)

11- 20.000 ریال - پل ورسک -- (؟ میلیون)

--------------------------------

کانال تلگرام تمبرمانا manastamp@

 

در حال بارگذاری...