015 تمبر پستی جمهوری - سری گل

تمبر پستی جمهوری - سری گل

کد کالا: پستی -0801

وضعیت:  موجود


قیمت: 11,000 تومان

تمبر پستی جمهوری اسلامی

"سری 6" 

" گل "

  

تاریخ انتشار:

1371-74 شمسی  (95-1992 میلادی)

 

این سری در 14 قطعه منتشر شد: 

1- بیست ریال - نرگس

2- سی  ریال - زنبق

3- سی و پنج ریال - لاله

4- چهل ریال - مریم

5- پنجاه ریال - یاس

6- شصت ریال - مروارید

7- هفتاد ریال - بنفشه

8- هفتادوپنج ریال - میمون

9- یکصد ریال - سوسن

10-یکصدوبیست ریال - اطلسی

11- یکصدوپنجاه ریال - سنبل

12- دویست ریال - محمدی

13- پانصد ریال - نیلوفر

14- هزار ریال - شقایق

--------------------------------

کانال تلگرام تمبر مانا manastamp@

 

در حال بارگذاری...