حراج مجموعه های نفیس

Image result for ‫فروش ویژه‬‎

حراج مجموعه های نفیس تمبر و سکه و اسکناس و کبریت و ....

 
بلوک پستی امام خمینی
بلوک پستی امام خمینی

60,000 تومان

   
فروش ویژه:  تکسری 44 تا 57
تکسری 44 تا 57 - فقط تمبر یادگاری

1,300,000 تومان  650,000 تومان

   
فروش ویژه:  تکسری 44 تا 57 (مجموعه3)
تکسری 44 تا 57 - یادگاری با مصور فشرده

1,400,000 تومان  700,000 تومان

   
دوره بلوک 44  تا 57
دوره بلوک 44 تا 57 با اوراق مصور

5,250,000 تومان  3,650,000 تومان

 
 
فروش ویژه:  تکسری 58 تا 96 (مجموعه7)
دوره کامل تمبرهای جمهوری با آلبوم مصور و کلاسور

1,600,000 تومان  1,200,000 تومان

   
بلوک 54 تا 57 با آلبوم مصور
فروش ویژه: بلوک 54 تا 57 با آلبوم مصور

520,000 تومان  360,000 تومان

   
فروش ویژه:  تک یادگاری 44 تا 57 با مصور
فروش ویژه: تک یادگاری 44 تا 57 با مصور

1,300,000 تومان  780,000 تومان

   
ورق گیاهان بزرگ
مجموعه تمبر ورقی گیاهان دارویی بزرگ

170,000 تومان  120,000 تومان

 
 
ورق گیاهان کوچک
مجموعه تمبر ورقی گیاهان دارویی کوچک

1,380,000 تومان  690,000 تومان

   
مجموعه تمبر ورقی -1
مجموعه تمبر ورقی یادگاری و پستی و اختصاصی-1

955,000 تومان  381,000 تومان

   
مجموعه تمبر ورقی -2
مجموعه تمبر ورقی یادگاری و پستی و اختصاصی-2

1,140,000 تومان  532,000 تومان

   
مجموعه تمبر ورقی -3
مجموعه تمبر ورقی یادگاری و پستی و اختصاصی-3

757,000 تومان  410,000 تومان

 
 
پک تمبر اختصاصی  -61 بلوک
پک تمبر اختصاصی -61 بلوک

650,000 تومان  450,000 تومان

   
پک تمبر اختصاصی  -مینی شیت مانا
پک تمبر اختصاصی -مینی شیت مانا

735,000 تومان  670,000 تومان

         
 
در حال بارگذاری...