حراج مجموعه های نفیس

Image result for ‫فروش ویژه‬‎

حراج مجموعه های نفیس تمبر و سکه و اسکناس و کبریت و ....

 
بلوک پستی امام خمینی
بلوک پستی امام خمینی

60,000 تومان

   
فروش ویژه:  تکسری 44 تا 57
تکسری 44 تا 57 - فقط تمبر یادگاری

1,300,000 تومان  650,000 تومان

   
فروش ویژه:  تکسری 44 تا 57 (مجموعه3)
تکسری 44 تا 57 - یادگاری با مصور فشرده

1,400,000 تومان  750,000 تومان

   
دوره بلوک 44  تا 57
دوره بلوک 44 تا 57 با اوراق مصور

5,500,000 تومان  3,800,000 تومان

 
 
فروش ویژه:  تکسری 58 تا 96 (مجموعه7)
دوره کامل تمبرهای جمهوری با آلبوم مصور و کلاسور

فروخته شده
   
بلوک 54 تا 57 با آلبوم مصور
فروش ویژه: بلوک 54 تا 57 با آلبوم مصور

520,000 تومان  360,000 تومان

   
فروش ویژه:  تک یادگاری 44 تا 57 با مصور
فروش ویژه: تک یادگاری 44 تا 57 با مصور

1,300,000 تومان  780,000 تومان

   
ورق گیاهان بزرگ
مجموعه تمبر ورقی گیاهان دارویی بزرگ

200,000 تومان  130,000 تومان

 
 
ورق گیاهان کوچک
مجموعه تمبر ورقی گیاهان دارویی کوچک

فروخته شده
   
مجموعه تمبر ورقی -1
مجموعه تمبر ورقی یادگاری و پستی و اختصاصی-1

فروخته شده
   
مجموعه تمبر ورقی -2
مجموعه تمبر ورقی یادگاری و پستی و اختصاصی-2

فروخته شده
   
مجموعه تمبر ورقی -3
مجموعه تمبر ورقی یادگاری و پستی و اختصاصی-3

فروخته شده
 
 
پک تمبر اختصاصی  -61 بلوک
پک تمبر اختصاصی -61 بلوک

650,000 تومان  450,000 تومان

   
پک تمبر اختصاصی  -مینی شیت مانا
پک تمبر اختصاصی -مینی شیت مانا

1,040,000 تومان  690,000 تومان

         
 
در حال بارگذاری...