اسکناس 10 افغانی افغانستان

اسکناس 10 افغانی افغانستان

کد کالا: افغانستان-06

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

اسکناس 10 افغانی افغانستان

روی اسکناس:

  Mir Wais Khan Hotak mausoleum, Kandahar

پشت اسکناس:

 

 Royal Gardens and Victory Arch, Paghman

کانال تلگرام اسکناس مانا manabanknote@

 
آسیا
افغانستان
2002
نوبانکی-UNC
نسبتا کمیاب
55 در 135

 

در حال بارگذاری...