اسکناس 10 دینارا صربستان

اسکناس 10 دینارا صربستان
  • اسکناس 10 دینارا صربستان
  • اسکناس 10 دینارا صربستان

کد کالا: صربستان-01

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

 

اسکناس 10 دینارا صربستان

روی اسکناس:

Young Vuk Stefanović Karadžić

پشت اسکناس:

 Aged Vuk Stefanović Karadžić; First Slavic Congress in Prague,

 


کانال تلگرام اسکناس مانا manabanknote@

اروپا
صربستان
2006
نوبانکی-UNC
تصویر رو افقی-تصویر پشت عمودی
62 در 131

 

در حال بارگذاری...