اسکناس 1000 دونگ ویتنام

اسکناس 1000 دونگ ویتنام

کد کالا: ویتنام-02

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

اسکناس 1000 دونگ ویتنام

روی اسکناس:

P.106a- 1000 Dông - 1988 (1989). Portrait Ho Chi Minh at right.

پشت اسکناس:

P.106a- 1000 Dông - 1988 (1989). Elephant logging

 


کانال تلگرام اسکناس مانا manabanknote@

آسیا
ویتنام
1988
نوبانکی-UNC
65 در 135

 

در حال بارگذاری...