اسکناس 1000 متیکای موزامبیک

اسکناس 1000 متیکای موزامبیک

کد کالا: موزامبیک-05

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

اسکناس 1000 متیکای موزامبیک

روی اسکناس:

P.135 - 1000 Meticais - 16.6.1991. E. Mondhane at left ,

پشت اسکناس:

P.135 - 1000 Meticais - 16.6.1991. Monument at center.

 

کانال تلگرام اسکناس مانا manabanknote@

افریقا
موزامبیک
1991
نوبانکی-UNC
کمیاب
70 در 136

 

در حال بارگذاری...