اسکناس 10000 افغانی افغانستان

اسکناس 10000 افغانی افغانستان

کد کالا: افغانستان-02

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

 

اسکناس 10.000 افغانی افغانستان

روی اسکناس:

Mosque of Herat

پشت اسکناس:

 Arch of Qila-e-Bost, Lashkargah


کانال تلگرام اسکناس مانا manabanknote@

آسیا
افغانستان
1993
نوبانکی-UNC
77 در 170

 

در حال بارگذاری...