اسکناس 2 افغانی افغانستان

اسکناس 2 افغانی افغانستان

کد کالا: افغانستان-04

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

 

اسکناس 2 افغانی افغانستان 

روی اسکناس:

 Seal

پشت اسکناس:

Royal Gardens and Victory Arch, Paghman

 


کانال تلگرام اسکناس مانا manabanknote@

 
آسیا
افغانستان
2002
نوبانکی-UNC
55 در 130

 

در حال بارگذاری...