اسکناس 5 افغانی افغانستان

اسکناس 5 افغانی افغانستان

کد کالا: افغانستان-05

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

 

اسکناس 5 افغانی افغانستان

روی اسکناس:

 Seal

پشت اسکناس:

 Bala Hissar fortress


کانال تلگرام اسکناس مانا manabanknote@

 
آسیا
افغانستان
2002
نوبانکی-UNC
55 در 130

 

در حال بارگذاری...