اسکناس 500 دونگ ویتنام

اسکناس 500 دونگ ویتنام

کد کالا: ویتنام-01

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

اسکناس 500 دونگ ویتنام

روی اسکناس:

P.101a- 500 Dông - 1988 (1989). Portrait Ho Chi Minh at right.

پشت اسکناس:

P.101a- 500 Dông - 1988 (1989). Dockside view.

 


کانال تلگرام اسکناس مانا manabanknote@

آسیا
ویتنام
1988
نوبانکی-UNC
65 در 130

 

در حال بارگذاری...