تمبر "پنجاهمین سال سلطنت ناصرالدین شاه قاجار" بلوک

تمبر "پنجاهمین سال سلطنت ناصرالدین شاه قاجار"

کد کالا: 50سالگی-ب

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

تمبر قاجار "پنجاهمین سال سلطنت ناصرالدین شاه قاجار"

بسیار قدیمی و بصورت بلوکی : کمیاب

تاریخ انتشار: شهریور ماه 1275 شمسی (حدود 120 سال قدمت!)

در سال 1275 تمبری مخصوص به رنگ سبز روی کاغذ سفید

بمناسبت پنجاهمین سال سلطنت ناصرالدین شاه قاجار تهیه شد

ولی بدلیل کشته شدن شاه از مصرف آن جلوگیری بعمل آمد!

 

 2 شاهی سبز

قیمت در کاتالوگ فرحبخش: 8000 تومان

--------------------------------

کیفیت : نو 

نکته: بدلیل عدم مصرف در پست این تمبر مهرخورده ندارد!!


جدیدترین اخبار سایت در: 

heartکانال تلگرام تمبرمانا manastamp@

 

در حال بارگذاری...