بوکلت تمبر

در تاریخ تمبر ایران

اولین بار در سال ۱۳۸۷ به سبک خارج از کشور

۲ سری بوکلت تمبر (دفترچه تمبردار) منتشر شد.

 
بوکلت امام خمینی
بوکلت امام خمینی

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

   
بوکلت شرکت پست
بوکلت شرکت پست

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

   
پک اختصاصی پنگول
پک اختصاصی پنگول

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

 
 
در حال بارگذاری...