2901 - تمبر تدفین رضاشاه - بلوک

تمبر تدفین رضاشاه - بلوک

کد کالا: 29014

وضعیت:  فروخته شده


سری2

 

عنوان تمبر:  مقبره رضاشاه پهلوی

 

تاریخ انتشار : 17 اردیبهشت 1329

 

تیراژ :  ؟

 

 بسیار کمیاب

 

تمبر

1329
یادگاری
نو-با کیفیت عالی
86 در 116
8 قطعه
50 قطعه
11
بلوک کمیاب

تمبر ایران

 

در حال بارگذاری...