2905 - تمبر نجات آذربایجان - بلوک

تمبر نجات آذربایجان - بلوک

کد کالا: 29054

وضعیت:  فروخته شده


سری5

 

عنوان تمبر:   سالگرد نجات آذربایجان

 

تاریخ انتشار : 21 آذر 1329

 

بسیار کمیاب

 

نکته :این سری در دو قیمت جهت مصرف روی پاکت 8/60 ریال

و اضافی برای قبر سرباز گمنام در تبریز جمعا 12/90 ریال بفروش رسید!

تمبر

1329
یادگاری
نو-با کیفیت عالی
66 در 82
24 قطعه
50 قطعه
11
بلوک بسیار کمیاب

تمبر ایران

 

در حال بارگذاری...