4219 - تمبر اطاق صنایع و معادن - بلوک

تمبر اطاق صنایع و معادن - بلوک

کد کالا: 42194

وضعیت: 

توضیحات کوتاه

نکته: اولین تمبرمربع شکل تاریخ پست ایران!!! بعد از گذشت 95 سال از انتشار اولین تمبر ایران در سال 1247[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

تمبر

1342
یادگاری
نو-با کیفیت عالی
65 در 65
4 قطعه
50 قطعه
4
10.5

 

در حال بارگذاری...