تمبر سال 1336

سری۱ افتتاح راه آهن تهران-مشهد
سری۲ دیدار "گرونچی" رئیس جمهور ایتالیا
سری۳ ششمین کنگره پزشکی ایران
سری۴ دیدار "ملک فیصل دوم" پادشاه عراق
سری۵ کنفرانس نقشه برداری- تهران
سری۶ روز ملل متحد
سری۷ مسابقات جهانی وزنه برداری- تهران
سری۸ سی امین سال تاسیس بی سیم
سری۹ پنجاهمین سال حفر چاه نفت ایران
 
تکسری کامل تمبر سال 36
36 - مجموعه کامل سال 36

540,000 تومان  490,000 تومان

   
36 - مجموعه کامل سال 36 - بلوک
36 - مجموعه کامل سال 36 - بلوک

فروخته شده
   
تمبر راه آهن تهران-مشهد
3601 - تمبر راه آهن تهران-مشهد

220,000 تومان

   
تمبر راه آهن تهران-مشهد - بلوک
3601 - تمبر راه آهن تهران-مشهد - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر دیدار رئیس جمهور ایتالیا
3602 - تمبر دیدار رئیس جمهور ایتالیا

100,000 تومان  90,000 تومان

   
تمبر دیدار رئیس جمهور ایتالیا - بلوک
3602 - تمبر دیدار رئیس جمهور ایتالیا - بلوک

فروخته شده
   
تمبر ششمین کنگره پزشکی
3603 - تمبر ششمین کنگره پزشکی

7,000 تومان

   
تمبر ششمین کنگره پزشکی - بلوک
3603 - تمبر ششمین کنگره پزشکی - بلوک

40,000 تومان

 
 
تمبر دیدار پادشاه عراق
3604 - تمبر دیدار پادشاه عراق

14,000 تومان

   
تمبر دیدار پادشاه عراق - بلوک
3604 - تمبر دیدار پادشاه عراق - بلوک

100,000 تومان  85,000 تومان

   
تمبر کنفرانس نقشه برداری
3605 - تمبر کنفرانس نقشه برداری

50,000 تومان

   
تمبر کنفرانس نقشه برداری - بلوک
3605 - تمبر کنفرانس نقشه برداری - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر روز ملل متحد
3606 - تمبر روز ملل متحد

50,000 تومان

   
تمبر روز ملل متحد - بلوک
3606 - تمبر روز ملل متحد - بلوک

فروخته شده
   
تمبر مسابقات وزنه برداری
3607 - تمبر مسابقات وزنه برداری

45,000 تومان

   
تمبر مسابقات وزنه برداری - بلوک
3607 - تمبر مسابقات وزنه برداری - بلوک

330,000 تومان  270,000 تومان

 
 
تمبر تاسیس بی سیم
3608 - تمبر تاسیس بی سیم

فروخته شده
   
تمبر تاسیس بی سیم - بلوک
3608 - تمبر تاسیس بی سیم - بلوک

110,000 تومان  90,000 تومان

   
تمبر پنجاهمین سال حفر چاه نفت
3609 - تمبر پنجاهمین سال حفر چاه نفت

فروخته شده
   
تمبر پنجاهمین سال حفر چاه نفت - بلوک
3609 - تمبر پنجاهمین سال حفر چاه نفت - بلوک

280,000 تومان 

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...