تمبر پهلوی

 
تمبر صدمین سال صلیب سرخ
3801 - تمبر صدمین سال صلیب سرخ

60,000 تومان

   
تمبر مسابقات کشتی تهران
3802 - تمبر مسابقات کشتی تهران

55,000 تومان

   
تمبر دیدار ملکه الیزابت دوم - بلوک
3908 - تمبر دیدار ملکه الیزابت دوم - بلوک

فروخته شده
   
40 - مجموعه کامل سال 40
40 - مجموعه کامل سال 40

80,000 تومان  75,000 تومان

 
 
تمبر سد سپیدرود - بلوک
4103 - تمبر سد سپیدرود - بلوک

65,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر مبارزه جهانی با مالاریا - بلوک
4105 - تمبر مبارزه جهانی با مالاریا - بلوک

110,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر روز ملل متحد - بلوک
4108 - تمبر روز ملل متحد - بلوک

فروخته شده
   
تمبر سد دز
4113 - تمبر سد دز

70,000 تومان  65,000 تومان

 
 
تمبر دیدار پادشاه دانمارک
4203 - تمبر دیدار پادشاه دانمارک

60,000 تومان

   
تمبر دیدار ملکه هلند
4207 - تمبر دیدار ملکه هلند

55,000 تومان

   
تمبر دیدار رئیس جمهور فرانسه
4209 - تمبر دیدار رئیس جمهور فرانسه

55,000 تومان

   
تمبر کارخانه کود شیمیایی
4210 - تمبر کارخانه کود شیمیایی

75,000 تومان

 
 
تمبر دیدار رئیس جمهور آلمان
4211 - تمبر دیدار رئیس جمهور آلمان

70,000 تومان

   
تمبر روز ملل متحد - بلوک
4212 - تمبر روز ملل متحد - بلوک

75,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر نیروی هوایی در کنگو - بلوک
4213 - تمبر نیروی هوایی در کنگو - بلوک

100,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر روز کودک - بلوک
4214 - تمبر روز کودک - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر سالروز درگذشت آتاتورک
4216 - تمبر سالروز درگذشت آتاتورک

60,000 تومان

   
تمبر 7000 سال هنر ایران
4304 - تمبر 7000 سال هنر ایران

100,000 تومان

   
تمبر دیدار پادشاه اتیوپی - بلوک
4306 - تمبر دیدار پادشاه اتیوپی - بلوک

90,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر جشن مهرگان - بلوک
4308 - تمبر جشن مهرگان - بلوک

75,000 تومان 

فروخته شده
 
 
تمبر المپیک توکیو - بلوک
4311 - تمبر المپیک توکیو - بلوک

فروخته شده
   
تمبر کنفرانس پتروشیمی - بلوک
4313 - تمبر کنفرانس پتروشیمی - بلوک

فروخته شده
   
تمبر دیدار پادشاه بلژیک - بلوک
4314 - تمبر دیدار پادشاه بلژیک - بلوک

فروخته شده
   
تمبر تولد زکریا رازی - بلوک
4315 - تمبر تولد زکریا رازی - بلوک

75,000 تومان 

فروخته شده
 
 
تمبر کنفرانس حقوق زن - بلوک
4318 - تمبر کنفرانس حقوق زن - بلوک

120,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر سالگرد ملی شدن نفت - بلوک
4321 - تمبر سالگرد ملی شدن نفت - بلوک

100,000 تومان 

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...