تمبر کارتونی

تمبرهای کارتونی ، هدیه ای زیبا برای کودکان علاقمند به مجموعه داری!

تمبر کارتون - والت دیزنی (گوفی)

کد کالا: کارتون-101

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1983 / تمبر کارتون / نو-با کیفیت عالی / 38 در 50 / 6 قطعه / بسیار زیبا

تمبر کارتونی  از کارتونهای والت دیزنی (گوفی و دوستان)   چاپ : سنت وینسنت  ... بیشتر 


تمبر کارتون - والت دیزنی (دایی ریموس)

کد کالا: کارتون-102

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1981 / تمبر کارتون / نو-با کیفیت عالی / 38 در 50 / 6 قطعه / بسیار زیبا

تمبر کارتونی    از کارتونهای والت دیزنی (دایی ریموس)   چاپ : ترکس و جزایر کایکوس  ... بیشتر 


تمبر کارتون - والت دیزنی (میکی موس)

کد کالا: کارتون-103

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1983 / تمبر کارتون / نو-با کیفیت عالی / 38 در 50 / 6 قطعه / بسیار زیبا

تمبر کارتونی  از کارتونهای والت دیزنی (میکی موس)   چاپ : مغولستان   بسیار زیبا... بیشتر 


تمبر کارتون - والت دیزنی (پوه)

کد کالا: کارتون-104

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1982 / تمبر کارتون / نو-با کیفیت عالی / 38 در 50 / 6 قطعه / بسیار زیبا

تمبر کارتونی  از کارتونهای والت دیزنی (پوه)   چاپ : جزایر آنگویلا   بسیار زیبا... بیشتر 


تمبر کارتون - والت دیزنی (گوفی و میکی موس)

کد کالا: کارتون-105

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1983 / تمبر کارتون / نو-با کیفیت عالی / 38 در 50 / 6 قطعه / بسیار زیبا

تمبر کارتونی  از کارتونهای والت دیزنی (گوفی و میکی موس)   چاپ : لسوتو   بسیار... بیشتر 


تمبر کارتون - والت دیزنی (لیدی و ترامپ)

کد کالا: کارتون-106

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1981 / تمبر کارتون / نو-با کیفیت عالی / 38 در 50 / 6 قطعه / بسیار زیبا

تمبر کارتونی    از کارتونهای والت دیزنی (لیدی و ترامپ)   چاپ : گرانادا   بسیار... بیشتر 


تمبر کارتون - نماد ماههای سال

کد کالا: کارتون-107

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
2008 / تمبر کارتون / نو-با کیفیت عالی / 28 در 40 / 12 قطعه / فوق العاده زیبا

تمبر کارتونی  نماد ماههای 12 گانه سال   چاپ : اوکراین   بسیار زیبا و خوشرنگ بیشتر 


تمبر کارتون - والت دیزنی (حیات وحش)

کد کالا: کارتون-108

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
تمبر کارتون / نو-با کیفیت عالی / 38 در 50 / 6 قطعه / بسیار زیبا

تمبر کارتونی    از کارتونهای والت دیزنی (دینگو-مینی ومیکی موس-دونالد...)   حیات وحش  ... بیشتر 


تمبر کارتون - والت دیزنی (مشاغل)

کد کالا: کارتون-109

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
تمبر کارتون / نو-با کیفیت عالی / 38 در 50 / 7 قطعه / بسیار زیبا

تمبر کارتونی    از کارتونهای والت دیزنی (گوفی-مینی و میکی موس-دونالد...)   مشاغل  ... بیشتر 


تمبر کارتون - والت دیزنی (10سالگی فتح ماه)

کد کالا: کارتون-107

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1979 / تمبر کارتون / نو-با کیفیت عالی / 38 در 50 / 7 قطعه / بسیار زیبا

تمبر کارتونی    از کارتونهای والت دیزنی (گوفی-میکی موس-دونالد...)   بمناسبت دهمین سال فرود انسان... بیشتر 


تمبر کارتون - والت دیزنی (وسایل نقلیه)

کد کالا: کارتون-110

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
تمبر کارتون / نو-با کیفیت عالی / 38 در 50 / 7 قطعه / بسیار زیبا

تمبر کارتونی    از کارتونهای والت دیزنی (گوفی-مینی و میکی موس-دونالد...)   وسایل نقلیه... بیشتر 


تمبر کارتون - والت دیزنی (پیتر پن)

کد کالا: کارتون-111

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1980 / تمبر کارتون / نو-با کیفیت عالی / 38 در 50 / 7 قطعه / بسیار زیبا

تمبر کارتونی    از کارتونهای والت دیزنی    پیتر پن   چاپ : دومینیکا... بیشتر 


تمبر کارتون - والت دیزنی (بامبی)

کد کالا: کارتون-114

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1980 / تمبر کارتون / نو-با کیفیت عالی / 38 در 50 / 7 قطعه / بسیار زیبا

تمبر کارتونی    از کارتونهای والت دیزنی  (بامبی)   چاپ : گرانادا  ... بیشتر 


تمبر کارتون - والت دیزنی (پینوکیو)

کد کالا: کارتون-113

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1980 / تمبر کارتون / نو-با کیفیت عالی / 38 در 50 / 7 قطعه / بسیار زیبا

تمبر کارتونی    از کارتونهای والت دیزنی (پینوکیو)    چاپ : ترکس و جزیره کایکس... بیشتر 


تمبر کارتون - فستیوال فیلمهای کارتونی ایتالیا

کد کالا: کارتون-120

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
2009 / تمبر کارتون / نو-با کیفیت عالی / 80 در 120 / 3 قطعه

تمبر کارتونی    فستیوال بین المللی فیلمهای کارتونی ایتالیا   چاپ : ایتالیا  ... بیشتر 


تمبر کارتون - والت دیزنی (میکی ماوس)

کد کالا: کارتون-114

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
تمبر کارتون / نو-با کیفیت عالی / بسیار زیبا

تمبر کارتونی    از کارتونهای والت دیزنی  (میکی ماوس)   چاپ :سنت وینسنت  ... بیشتر 


تمبر کارتون - والت دیزنی (سگ خالدار)

کد کالا: کارتون-115

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
تمبر کارتون / نو-با کیفیت عالی / بسیار زیبا

تمبر کارتونی    از کارتون های والت دیزنی  سگ خالدار چاپ :گامبیا   بسیار زیبا و... بیشتر 

 
در حال بارگذاری...