اسکناس خارجی

 
اسکناس 1 پوند قبرس
اسکناس 1 پوند قبرس

فروخته شده
   
اسکناس 10 درام قره باغ
اسکناس 10 درام قره باغ

فروخته شده
   
اسکناس 10 روپیه نپال
اسکناس 10 روپیه پلیمر نپال

فروخته شده
   
اسکناس 10 فورینت مجارستان
اسکناس 10 فورینت مجارستان

فروخته شده
 
 
اسکناس 10 مارک 1986 فنلاند
اسکناس 10 مارک 1986 فنلاند

فروخته شده
   
اسکناس 10 مارک فنلاند
اسکناس 10 مارک فنلاند

فروخته شده
   
اسکناس 10 پنگو مجارستان
اسکناس 10 پنگو مجارستان

فروخته شده
   
اسکناس 10 کرون ایسلند
اسکناس 10 کرون ایسلند

فروخته شده
 
 
اسکناس 100 درام ارمنستان
اسکناس 100 درام ارمنستان

فروخته شده
   
اسکناس 1000 فورینت مجارستان
اسکناس 1000 فورینت مجارستان

فروخته شده
   
اسکناس 1000 لیره ایتالیا
اسکناس 1000 لیره ایتالیا

فروخته شده
   
اسکناس 10000 لیره ایتالیا
اسکناس 10000 لیره ایتالیا

فروخته شده
 
 
اسکناس 10000 پنگو مجارستان
اسکناس 10000 پنگو مجارستان

فروخته شده
   
اسکناس 2 درام قره باغ
اسکناس 2 درام قره باغ

فروخته شده
   
اسکناس 20 فرانک فرانسه
اسکناس 20 فرانک فرانسه

فروخته شده
   
اسکناس 20 مارک فنلاند
اسکناس 20 مارک فنلاند

فروخته شده
 
 
اسکناس 2000 لیره ایتالیا
اسکناس 2000 لیره ایتالیا

فروخته شده
   
اسکناس 50 درام ارمنستان
اسکناس 50 درام ارمنستان

فروخته شده
   
اسکناس 50 دینار مقدونیه
اسکناس 50 دینار مقدونیه

فروخته شده
   
اسکناس 50 پنگو مجارستان
اسکناس 50 پنگو مجارستان

فروخته شده
 
 
اسکناس 50 کرون ایسلند
اسکناس 50 کرون ایسلند

فروخته شده
   
اسکناس 500 فورینت مجارستان
اسکناس 500 فورینت مجارستان

فروخته شده
   
اسکناس 5000 لیره ایتالیا
اسکناس 5000 لیره ایتالیا

فروخته شده
   
اسکناس 0.5 سانتیم اروگوئه
اسکناس 0.5 سانتیم اروگوئه

فروخته شده
 
 
اسکناس 1 روبل لتونی
اسکناس 1 روبل لتونی

فروخته شده
   
اسکناس 1 لیتاس لیتوانی
اسکناس 1 لیتاس لیتوانی

42,000 تومان  35,000 تومان

   
اسکناس 1 استرال آرژانتین
اسکناس 1 استرال آرژانتین

فروخته شده
   
اسکناس 1 اسکودو 1964 شیلی
اسکناس 1 اسکودو 1964 شیلی

فروخته شده
 
 
اسکناس 1 افغانی افغانستان
اسکناس 1 افغانی افغانستان

فروخته شده
   
اسکناس 1 امرو امریکای شمالی

فروخته شده
   
اسکناس 1 بولیوار 1929 بولیوی
اسکناس 1 بولیوار 1929 بولیوی

فروخته شده
   
اسکناس 1 بیلتوف روسیه MMM
اسکناس 1 بیلتوف روسیه MMM

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...