اسکناسهای پلیمر

 
اسکناس 100 روفیا 2015 مالدیو (تک بانکی)
اسکناس 100 روفیا 2015 مالدیو (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2000 پزو 2007 شیلی (جفت بانکی)
اسکناس 2000 پزو 2007 شیلی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2000 پزو شیلی (جفت بانکی)
اسکناس 2000 پزو شیلی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 کوردوبا 2009 نیکاراگوئه (جفت بانکی)
اسکناس 50 کوردوبا 2009 نیکاراگوئه (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 500 واتو 1993 وانواتو (جفت بانکی)
اسکناس 500 واتو 1993 وانواتو (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 500 واتو وانواتو (جفت بانکی)
اسکناس 500 واتو وانواتو (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50000 دونگ ویتنام (جفت بانکی)
اسکناس 50000 دونگ ویتنام (جفت بانکی)

164,000 تومان  110,000 تومان

   
ست اسکناس فانتزی جزیره پونیت (تک بانکی)
ست اسکناس فانتزی جزیره پونیت (تک بانکی)

فروخته شده
 
 
ست اسکناس فانتزی سیلان هلند(تک بانکی)
ست اسکناس فانتزی سیلان هلند(تک بانکی)

فروخته شده
   
ست اسکناس فانتزی موریس هلند(تک بانکی)
ست اسکناس فانتزی موریس هلند(تک بانکی)

270,000 تومان  170,000 تومان

   
ست اسکناس فانتزی پرتغال (تک بانکی)
ست اسکناس فانتزی پرتغال (تک بانکی)

250,000 تومان  200,000 تومان

   
ست اسکناس فانتزی ژوراسیک (تک بانکی)
ست اسکناس فانتزی ژوراسیک (تک بانکی)

200,000 تومان  110,000 تومان

 
 
ست اسکناس فانتزی گینه هلند(تک بانکی)
ست اسکناس فانتزی گینه هلند(تک بانکی)

200,000 تومان  150,000 تومان

             
 
در حال بارگذاری...