بوتسوانا

نام کشور: بوتسوانا
پایتخت: گابورون
واحد پول: پولا
معنی نام کشور: نام قومی بزرگ

نشان ملی:

 
اسکناس 20 پولا بوتسوانا  (تک بانکی)
اسکناس 20 پولا بوتسوانا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 20 پولا بوتسوانا  (جفت بانکی)
اسکناس 20 پولا بوتسوانا (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...