بوتسوانا

نام کشور: بوتسوانا
پایتخت: گابورون
واحد پول: پولا
معنی نام کشور: نام قومی بزرگ

نشان ملی:

 
اسکناس 20 پولا بوتسوانا  (تک بانکی)
اسکناس 20 پولا بوتسوانا (تک بانکی)

75,000 تومان 

فروخته شده
   
اسکناس 20 پولا بوتسوانا  (جفت بانکی)
اسکناس 20 پولا بوتسوانا (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...