زیمبابوه

 
اسکناس 1 دلار 2007 زیمبابوه
اسکناس 1 دلار 2007 زیمبابوه

فروخته شده
   
اسکناس 10 دلار 2009 زیمبابوه
اسکناس 10 دلار 2009 زیمبابوه

فروخته شده
   
اسکناس 10.000.000.000 دلار زیمبابوه
اسکناس 10.000.000.000 دلار زیمبابوه

فروخته شده
   
اسکناس 20 دلار 2009 زیمبابوه
اسکناس 20 دلار 2009 زیمبابوه

22,000 تومان  17,000 تومان

 
 
اسکناس 20.000.000.000 دلار 2008 زیمبابوه
اسکناس 20.000.000.000 دلار زیمبابوه

فروخته شده
   
اسکناس 50.000.000.000 دلار زیمبابوه
اسکناس 50.000.000.000 دلار زیمبابوه

75,000 تومان  60,000 تومان

   
اسکناس 500 دلار 2006 زیمبابوه
اسکناس 500 دلار 2006 زیمبابوه

25,000 تومان  20,000 تومان

     
 
در حال بارگذاری...