سنگال

نام کشور: سنگال
پایتخت: داکار
واحد پول: دلار سی اف ای
معنی نام کشور: نام قومی پرتغالی

نشان ملی:

 
اسکناس 1000 فرانک سنگال
اسکناس 1000 فرانک سنگال

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...