سنگال

نام کشور: سنگال
پایتخت: داکار
واحد پول: دلار سی اف ای
معنی نام کشور: نام قومی پرتغالی

نشان ملی:

 
اسکناس 1000 فرانک سنگال (جفت بانکی)
اسکناس 1000 فرانک سنگال (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1000 فرانک سنگال (تک بانکی)
اسکناس 1000 فرانک سنگال (تک بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...