لیبریا

نام کشور: لیبریا
پایتخت: مانروویا
واحد پول: دلار لیبریا
معنی نام کشور: سرزمینی که بردگان سیاه آزاد شدند

نشان ملی:

 
اسکناس 10 دلار لیبریا
اسکناس 10 دلار لیبریا

فروخته شده
   
اسکناس 100 دلار لیبریا
اسکناس 100 دلار لیبریا

فروخته شده
   
اسکناس 20 دلار لیبریا
اسکناس 20 دلار لیبریا

فروخته شده
   
اسکناس 5 دلار لیبریا
اسکناس 5 دلار لیبریا

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...