موریس

نام کشور: موریس
پایتخت: پورت لوئیس
واحد پول: روپیه موریس
معنی نام کشور: نام شاهزاده هلند

نشان ملی:

 
اسکناس 25 روپیه 2013 موریس
اسکناس 25 روپیه 2013 موریس

فروخته شده
   
اسکناس 25 روپیه موریس
اسکناس 25 روپیه موریس

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...