بوتسوانا

نام کشور: بوتسوانا
پایتخت: گابورون
واحد پول: پولا
معنی نام کشور: نام قومی بزرگ

نشان ملی:

 
اسکناس 20 پولا بوتسوانا
اسکناس 20 پولا بوتسوانا

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...