کامرون

نام کشور: کامرون
پایتخت: پائونده
واحد پول: فرانک آفریقای غربی
معنی نام کشور: رود میگو

نشان ملی:

 
اسکناس 500 فرانک کامرون
اسکناس 500 فرانک کامرون

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...