کیپ ورد

نام کشور: کیپ ورد
پایتخت: پرایا
واحد پول: اسکودو
معنی نام کشور: نام دماغه ای در آفریقای غربی (دماغه سبز)

نشان ملی:

 
اسکناس 200 اسکودو کیپ ورد
اسکناس 200 اسکودو کیپ ورد

فروخته شده
   
اسکناس 500 اسکودو کیپ ورد
اسکناس 500 اسکودو کیپ ورد

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...