تاجیکستان

نام کشور: تاجیکستان
پایتخت: دوشنبه
واحد پول: سامانی
معنی نام کشور: کشور آزادگان

نشان ملی:

  محصول کد محصول قیمت  
اسکناس 1 روبل تاجیکستان اسکناس 1 روبل تاجیکستان

کد کالا: تاجیکستان-04

فروخته شده
اسکناس 1 سامانی تاجیکستان اسکناس 1 سامانی تاجیکستان

کد کالا: تاجیکستان-01

فروخته شده
اسکناس 10 روبل تاجیکستان اسکناس 10 روبل تاجیکستان

کد کالا: تاجیکستان-06

فروخته شده
اسکناس 5 روبل تاجیکستان اسکناس 5 روبل تاجیکستان

کد کالا: تاجیکستان-05

فروخته شده
 
در حال بارگذاری...