افغانستان

Bandiera dell'Afghanistan   Afghanistan Insegne della Repubblica Moderna

Loading image ...

 
اسکناس 10000 افغانی افغانستان (جفت بانکی)
اسکناس 10000 افغانی افغانستان (جفت بانکی)

100,000 تومان  28,000 تومان

 
 
در حال بارگذاری...