پاکستان

 
اسکناس 5 روپیه پاکستان (تک بانکی)
اسکناس 5 روپیه پاکستان (تک بانکی)

15,000 تومان  10,000 تومان

   
اسکناس 5 روپیه پاکستان (جفت بانکی)
اسکناس 5 روپیه پاکستان (جفت بانکی)

30,000 تومان 

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...