پاکستان

 
اسکناس 5 روپیه پاکستان (تک بانکی)
اسکناس 5 روپیه پاکستان (تک بانکی)

7,000 تومان

   
اسکناس 5 روپیه پاکستان (جفت بانکی)
اسکناس 5 روپیه پاکستان (جفت بانکی)

14,000 تومان

 
 
در حال بارگذاری...