ویتنام جنوبی

نام کشور: ویتنام جنوبی
پایتخت: سایگون
واحد پول: دونگ
نشان ملی:

 
اسکناس 1 دونگ 1956 ویتنام جنوبی
اسکناس 1 دونگ 1956 ویتنام جنوبی

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...