سورینام

اسکناس 25 گیلدن 1985 سورینام

کد کالا: سورینام-08

فروخته شده

اسکناس 25 گیلدن 1985 سورینام  روی اسکناس:  Monument of Revolt on 24.02.1980 پشت اسکناس:  People's... بیشتر 


اسکناس 25 گیلدن 2000 سورینام

کد کالا: سورینام-09

فروخته شده

اسکناس 25 گیلدن 2000 سورینام  روی اسکناس:  Red-billed toucan   پشت اسکناس: Central Bank building... بیشتر 


اسکناس 25 گیلدن سورینام

کد کالا: سورینام-04

فروخته شده

اسکناس 25 گیلدن سورینام  روی اسکناس: P.138d - 25 Gulden -  Central Bank building , Paramaribo at center پشت... بیشتر 

 
در حال بارگذاری...