لهستان

اسکناس 20 زلوتی لهستان (تک بانکی)

کد کالا: لهستان-01

فروخته شده

اسکناس 20 زلوتی لهستان  روی اسکناس: Romuald Traugutt پشت اسکناس: ---   جدیدترین... بیشتر 


اسکناس 20 زلوتی لهستان (جفت بانکی)

کد کالا: لهستان-02

فروخته شده

  اسکناس 20 زلوتی لهستان  روی اسکناس: Romuald Traugutt پشت اسکناس: ---  ... بیشتر 


اسکناس 50 زلوتی لهستان (تک بانکی)

کد کالا: لهستان-03

فروخته شده

اسکناس 50 زلوتی لهستان روی اسکناس:  Karol Swierczewski پشت اسکناس: Sign of the Grunwald Order... بیشتر 


اسکناس 50 زلوتی لهستان (جفت بانکی)

کد کالا: لهستان-04

فروخته شده

  اسکناس 50 زلوتی لهستان روی اسکناس:  Karol Swierczewski پشت اسکناس: Sign of the Grunwald Order... بیشتر 


اسکناس 500 زلوتی لهستان (تک بانکی)

کد کالا: لهستان-05

20,000 تومان
موجود

اسکناس 500 زلوتی لهستان روی اسکناس: Tadeusz Kościuszko پشت اسکناس: Kościuszko's arms; historic field standard of... بیشتر 


اسکناس 500 زلوتی لهستان (جفت بانکی)

کد کالا: لهستان-06

40,000 تومان
موجود

  اسکناس 500 زلوتی لهستان روی اسکناس: Tadeusz Kościuszko پشت اسکناس: Kościuszko's arms; historic field... بیشتر 

 
در حال بارگذاری...