یوگسلاوی

 
اسکناس 500 دینار یوگسلاوی (جفت بانکی)
اسکناس 500 دینار یوگسلاوی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5000000000 دینار یوگسلاوی (جفت بانکی)
اسکناس 5000000000 دینار یوگسلاوی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...