فنلاند

نام کشور: فنلاند
پایتخت: هلسینکی
واحد پول: یورو
معنی نام کشور: سرزمین مردم فین

نشان ملی:

 
اسکناس  10 مارک 1986 فنلاند
اسکناس 10 مارک 1986 فنلاند

فروخته شده
   
اسکناس  10 مارک فنلاند
اسکناس 10 مارک فنلاند

فروخته شده
   
اسکناس  20 مارک فنلاند
اسکناس 20 مارک فنلاند

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...