استرالیا

نام کشور: استرالیا
پایتخت: کانبرا
واحد پول: دلار استرالیا
معنی نام کشور: سرزمین ناشناخته جنوبی

 

 
اسکناس 1 دلار استرالیا
اسکناس 1 دلار استرالیا

فروخته شده
   
اسکناس 10 دلار استرالیا
اسکناس 10 دلار استرالیا

فروخته شده
   
اسکناس 2 دلار استرالیا
اسکناس 2 دلار استرالیا

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...