فیجی

نام کشور: فیجی
پایتخت: سووا
واحد پول: دلار فیجی
معنی نام کشور: نام جزایری در این منطقه

نشان ملی:

هیچ محصولی در این بخش وجود ندارد

 
در حال بارگذاری...