نیوزلند

نام کشور: نیوزلند
پایتخت: ولینگتون
واحد پول: دلار نیوزلند

نشان ملی:

 
اسکناس 1 دلار نیوزلند
اسکناس 1 دلار نیوزلند (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 دلار نیوزلند (جفت بانکی)
اسکناس 1 دلار نیوزلند (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2 دلار نیوزلند (تک بانکی)
اسکناس 2 دلار نیوزلند (تک بانکی)

200,000 تومان  140,000 تومان

   
اسکناس 2 دلار نیوزلند (جفت بانکی)
اسکناس 2 دلار نیوزلند (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...