وانواتو

نام کشور: وانواتو
پایتخت: پورت ویلا
واحد پول: واتو
معنی نام کشور: سرزمین ما

نشان ملی:

 
اسکناس 200 واتو وانواتو
اسکناس 200 واتو وانواتو

فروخته شده
   
اسکناس 500 واتو 1993 وانواتو
اسکناس 500 واتو 1993 وانواتو

فروخته شده
   
اسکناس 500 واتو وانواتو
اسکناس 500 واتو وانواتو

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...