نیوزلند

نام کشور: نیوزلند
پایتخت: ولینگتون
واحد پول: دلار نیوزلند

نشان ملی:

 
اسکناس 1 دلار نیوزلند
اسکناس 1 دلار نیوزلند

فروخته شده
   
اسکناس 2 دلار نیوزلند
اسکناس 2 دلار نیوزلند

350,000 تومان 

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...